AmatørKultur forsiden
Amatørkultur dabat forum
Amatørkultur dabat forum
AmatørKulturens FORSIDE
AmatørKultur er udarbejdet af: Anders Hind, Peter Rafn Dahm og Susan Fazakerley. Grafisk design og opsætning: Annie Hjort Hansen.  Bogen kan citeres med kildeangivelse. ISBN: 978-87-988823-2-9. AmatørKultur 2013.
Forside-infoCIRKEL
Velkommen til den digitale bog AmatørKultur!